Opheffen lege bv's verloopt soepel

Het opheffen van lege bv's door de Kamers van Koophandel verloopt vrijwel geruisloos. De diverse kamers hebben sinds 1994 ruim drieduizend rechtspersonen ontbonden. In slechts drie gevallen hebben bezitters bezwaar aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).