Nijmeegse affaire 'nog niet klaar'

NIJMEGEN, 4 FEBR. Burgemeester E. d'Hondt van Nijmegen legt zich niet neer bij de afloop van de 'vuile-grond-affaire'. Hij overweegt de raad voor te stellen om een onafhankelijke commissie in te stellen met rechters, milieudeskundigen en politici. Volgens justitie hebben Nijmeegse ambtenaren met toestemming van het college van b en w jarenlang gesjoemeld met vervuilde grond.