KLM boekt verlies over derde kwartaal

ROTTERDAM, 4 FEBR. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 1996-1997 een verlies gemaakt van 7 miljoen gulden. Het derde kwartaal van vorig boekjaar behaalde KLM nog een winst van 102 miljoen gulden. Dit heeft KLM vanmorgen bekendgemaakt.

De luchtvaartmaatschappij maakte haalde een negatief bedrijfsresultaat van 19 miljoen gulden. Dat is een teruggang van 75 miljoen gulden vergeleken met het bedrijfsresultaat van een jaar eerder. De bedrijfsinkomsten stegen weliswaar met 193 miljoen gulden (8 procent), maar daar stonden 12 procent hogere bedrijfslasten tegenover, die stegen met 268 miljoen gulden. KLM noemt hierbij de gestegen salarissen en sociale lasten met 11 procent, landingsgelden en overvliegkosten met 12 procent, afhandelingskosten met 15 procent en de stijging in de kosten van het leasen van vliegtuigen. Grootste tegenvaller waren de gestegen brandstofprijzen. Daardoor was KLM 83 miljoen gulden (40 procent) meer kwijt aan vliegtuigbrandstoffen.

Na teruggave van belasting resulteert een netto-verlies van 7 miljoen gulden. De winst van 102 miljoen gulden in het derde kwartaal van het vorige boekjaar was vertekend door de toenmalige herwaardering van het aandeel van KLM in Northwest Airlines, die 89 miljoen gulden opbracht. Uitgaande van de licht verbeterende marktsituatie en de sterkere dollar, verwacht KLM voor het gehele boekjaar 1996-1997 een verlies van 150 miljoen gulden na belastingen. Dit is nog zonder een te treffen reorganisatievoorziening. Over het lopende vierde kwartaal zal er geen herwaardering plaatsvinden van het aandeel in Northwest. De beladingsgraad van KLM verbterde van 72,1 procent tot 73,2 procent, met name door het terugbrengen van de vrachtcapaciteit. Het aandeel KLM daalde vanmorgen met veertig cent cent tot 54,10 gulden.