Helms-Burton

BRUSSEL, 4 FEBR. De Europese Commissie heeft gisteren aan topman Ruggiero van de Wereldhanelsorganisatie (WTO) gevraagd zelf een panel in te stellen om het geschil te beslechten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over de Amerikaanse anti-Cubawet.

Brussel had eind vorig jaar al om een dergelijk panel gevraagd, maar vergroot nu de druk door Ruggiero om persoonlijk ingrijpen te vragen. De Helms-Burtonwet maakt het Amerikaanse ingezetenen mogelijk bedrijven te vervolgen die gebruik maken van Cubaanse eigendommen die door het communistische bewind zijn ontnomen aan personen die nu in de VS wonen. President Clinton heeft de werking van de wet voor zes maanden opgeschort om met de EU tot een oplossing te komen.