Digitale revolutie (2)

Vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid vinden dat elke leerling vanaf tien jaar een laptop moet gebruiken. Enigszins geschokt door deze 'visie' op de combinatie tussen het jonge kind en de telematica, bied ik twee punten ter overweging. Ten eerste: de vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan de wereld van het lichtgevende scherm zijn gering en bovendien snel aan te leren.

Klik steeds maar door, activeer buttons en maak selecties. Zo navigeer je, binnen het Cartesiaans-deductieve wereldbeeld, naar het paradijs van de digitale zielsgemeenschap

De elektronische revolutie biedt kinderen geen echte belevingen. Zij stelt ons slechts op de hoogte van een wereld die steeds een afgeleide is van de realiteit. Vandaar dat het uitrijden van karrenvrachten pc's over het Nederlandse onderwijslandschap vooralsnog alleen het belang van de producenten lijkt te dienen.

Ten tweede: teksten die op een pc zijn gemaakt, dragen kenmerken van fragmentarisering. Ze zijn daardoor slechter te begrijpen dan teksten die uit een pen zijn gevloeid. Beide argumenten sterken mij in de overtuiging dat met het gereleveerde voorstel geen plausibel doel wordt bereikt.

Het zal erg veel moeite kosten op een goede manier om te gaan met die afgeleide wereld, een op zichzelf staande technische wereld, die tussen mens en realiteit in staat. Het kind behoort slechts in beperkte mate in zijn intellectuele vermogens te worden aangesproken. Een vroegtijdig, reeds cultureel zwaar benadrukt appel op in feite tweedehands beelden is zeer nadelig voor de ontwikkeling van andere krachten.