D'Hondt wil nieuw onderzoek naar vuile-grondzaak

NIJMEGEN, 4 FEBR. Burgemeester D'Hondt van Nijmegen legt zich niet neer bij de afloop van de vuilegrond-affaire. Hij overweegt een onafhankelijk onderzoek te laten instellen. De raadsvergadering van afgelopen woensdag, waarin de college-partijen zich achter burgemeester en wethouders schaarden, was betiteld als 'afsluitend', maar amper een week later blijkt burgemeester d'Hondt nog steeds ontevreden over de gang van zaken.

De gemeente is door justitie beschuldigd van gesjoemel met ernstig vervuilde grond en de burgemeester zelf voelt zich gekrenkt. D'Hondt wil nu dat een onafhankelijke onderzoekscommissie de affaire helemaal gaat uitzoeken, maar beseft dat de samenstelling een probleem kan worden.

Volgens de burgemeester is en blijft het jammer dat het Openbaar Ministerie eind vorig jaar op basis van het zgn. 'Pikmeer-arrest' besloot tot het niet-strafrechtelijk vervolgen van de gemeente. Het OM verweet Nijmegen de opslag en verwerking van verontreinigde grond tussen 1990 en 1994 op vier locaties: Kerkenbos, Nijvis, Draaiom en Grootstal. Het sjoemelen had de nadrukkelijke goedkeuring van de betrokken wethouders, concludeerde het OM na een anderhalf jaar lang durend onderzoek.

D'Hondt heeft steeds ontkend dat er sprake was van gevaar voor de volksgezondheid en van grote milieu-risico's. De 44 justitierapporten bestempelde hij als 'onjuist en onzorgvuldig'. Om helemaal duidelijk te krijgen wat er zich nu precies heeft afgespeeld in Nijmegen moeten volgens D'Hondt rechters, milieudeskundigen en politici aan het werk om een definitief eindoordeel te vellen. Op basis van de bevindingen van zo'n commissie kan de gemeente aangesproken worden op eventuele fouten.De burgemeester verwacht dat de commissie zijn stellingname zal onderschrijven dat er geen grote fouten zijn begaan.

De gemeente zal zelf op zoek moeten gaan naar geschikte leden, die bovendien niet werkzaam mogen zijn bij de provincie Gelderland, de politie Nijmegen of het Openbaar Ministerie in Arnhem, aangezien deze drie partijen bij het officiële onderzoek betrokken waren (en Nijmegen openlijk foutief handelen verweten). Het gevaar van een dergelijke commissie is ook, aldus D'Hondt, dat ze het Openbaar Ministerie gelijk geven. Of er een nieuw onderzoek komt, is nog niet te zeggen, zo liet een woordvoerder van de gemeente vanochtend weten.