Correcties & Aanvullingen

Schubert

In het artikel Jarige Schubert in variërende vormen van 'authenticiteit' (in de krant van maandag 3 februari, pagina 6) zijn in een zin enkele woorden weggevallen, waardoor de strekking daarvan is veranderd. De zin moet luiden: “Ook bij Van Immerseel was Schuberts lange adem naar de achtergrond verschoven, maar het uiteenrafelen en nuanceren van diens 'hemelse lengte' leidde bij hem niet tot een uitholling van de zeggingskracht.”

Foto Kamer

In het foto-onderschrift bij het artikel 'Europese Industrie moet aanval inzetten' (in de krant van maandag 3 februari, pagina 10) wordt melding gemaakt van een bijeenkomst van de Europese Industrieraad in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag. Die bijeenkomst had echter plaats in de voormalige vergaderzaal van de Tweede Kamer.

Francien van Tuinen

In het artikel Van Tienen wint het Jazzconcours (in de krant van maandag 3 februari, pagina 6) was de naam van de winnares van het Nederlands Jazz Vocalisten Concours verkeerd gespeld. Ze heet Francien van Tuinen.