CDA mag geen tijd verliezen; Schmelzer wil snel keuze van lijsttrekker

DEN HAAG, 4 FEBR. Drs. W .K. N. Schmelzer, de vroegere leider van de KVP, vindt dat het CDA snel een lijsttrekker moet aanwijzen. Schmelzer sluit zich aan bij de oproep die de vroegere anti-revolutionaire leider mr. B .W. Biesheuvel vorige week deed tegenover deze krant. Beiden gelden als invloedrijke CDA'ers.

Schmelzer vindt dat het CDA “geen onnodige tijd verloren mag laten gaan”, zei hij gisteren in het EO-programma 'Het elfde uur'. Desgevraagd verklaart hij tegenover deze krant: “Het opbouwen van een lijsttrekker kost tijd en inspanning. Als men te lang wacht, kunnen speculaties, fricties en spanningen optreden, waardoor gemakkelijk mensen beschadigd worden.”

Ook dr. J. Zijlstra, in de jaren vijftig tweemaal lijsttrekker van de ARP, meent dat het CDA 'voortvarend' te werk moet gaan. Hij wil zich echter niet mengen in de procedure die de partij heeft gekozen, zegt hij desgevraagd. Een commissie onder leiding van partijvoorzitter H. Helgers is bezig met de aanwijzing van een lijsttrekker. Volgens de gekozen procedure komt de commissie pas rond de zomer met een kandidaat. Het congres van het CDA wijst de lijsttrekker vervolgens pas in september aan.

Schmelzer sluit uit dat 'oude kanonnen' als Euro-commissaris mr. H. van den Broek, bankier dr. O. Ruding en Rabo-topman H. Wijffels beschikbaar zijn. Hij acht het 'een gegeven' dat de vice-voorzitter van de partij, mr. T. Lodders- Elfferich niet beschikbaar is. Schmelzer is verder tegen een volslagen nieuweling. “Het lijsttrekkerschap is geen stage-plaats”, zegt hij.

Schmelzer spreekt geen voorkeur uit wie de nieuwe lijsttrekker van het CDA moet worden. Wel oordeelt hij positief over de vice-voorzitter van de Tweede-Kamerfractie, mr. J. de Hoop Scheffer. Hij vindt het 'onheus' dat deze in eigen kring kritiek krijgt dat hij 'bleek' opereert. Volgens Schmelzer is het 'respectvol' dat De Hoop Scheffer zich loyaal opstelt achter zijn fractievoorzitter Heerma. Schmelzer noemt De Hoop Scheffer 'een van de mogelijke kandidaten' voor het lijsttrekkerschap.

De Hoop Scheffer laat zich niet uit of hij beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap. Op een spreekbeurt voor de VVD in Amsterdam zei hij gisteren dat zijn taak ligt in het 'loyaal aan Heerma en met de fractie oppositie voeren'. “Ik doe dat met groot plezier. Laat mij nou maar een beetje vechten.” In de discussie zei hij zichzelf niet als “een door ambitie gefrustreerd Kamerlid te beschouwen”.