Burgers niet schuldig bij ramp Hercules

DEN HAAG, 4 FEBR. Het burgerpersoneel op de militaire vliegbasis Eindhoven treft geen blaam voor de ramp met de Lockheed 'Hercules' van de Belgische luchtmacht op 15 juli vorig jaar. Naar eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van militair personeel moet nader onderzoek worden verricht.

Het openbaar ministerie in Den Bosch trekt deze conclusie na een inventariserend onderzoek door de Brigade Eindhoven van de Koninklijke Marechaussee. Het nader onderzoek naar het gedrag van defensiefunctionarissen is overgedragen aan de officier van justitie (militaire zaken) van het Arnhemse arrondissementsparket. Als zou blijken dat strafvervolging moet worden ingesteld kan dat alleen door de militaire kamer van deze rechtbank worden behandeld.

Bij het ongeval kwamen 34 mensen om het leven, onder wie de vier Belgische bemanningsleden. De meeste doden vielen onder het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht in Vught dat terugkeerde van een optreden in Italië. Negen mensen raakten zwaargewond.

Over de toedracht van het ongeluk zijn inmiddels diverse rapporten uitgebracht door rijks- en gemeentelijke overheden en inspectiediensten, alsmede door het Crisis Onderzoeks Team van prof. U. Rosenthal in Den Haag. Het COT-rapport stelde dat zowel de top van de luchtmacht als de burgerlijke autoriteiten 'slordig management' kon worden verweten in het optreden tijdens de ramp. De inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding van Binnenlandse Zaken trok de conclusie dat de reddingsactie 25 minuten eerder op gang had moeten komen en dat de hulpverleners op de hoogte hadden moeten zijn van het aantal passagiers dat zich in het ruim van het vrachtvliegtuig bevond. Dit had de verkeersleiding niet doorgegeven.

Alle inzittenden overleefden aanvankelijk de crash, het grote aantal slachtoffers viel in de minuten daarna door de enorme hitte en giftige gassen. De bevelhebber van de luchtmacht onthief drie militairen van hun functie: de brandweercommandant, de commandant van de basis en de verkeersleider. Volgens de leiding van de luchtmacht hadden zij niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Onlangs kregen de drie een nieuwe baan.