Bonden wijzen bod Hoogovens van hand

ROTTERDAM, 4 FEBR. De FNV-leden bij Hoogovens hebben gisteren massaal het CAO-eindbod van de directie afgewezen. De Industriebond FNV zal Hoogovens deze week per brief vragen de onderhandelingen te heropenen. Voor 13 februari moet er een nieuw CAO-akkoord op tafel liggen. Gebeurt dat niet, dan overweegt de bond acties.

Volgens de Industriebond FNV waren de leden vrijwel unaniem van mening dat Hoogovens te weinig heeft geboden. Tijdens de ledenvergaderingen stemden 765 van de 766 leden tegen. Een lid onthield zich van stemming. De Industriebond CNV raadpleegt haar leden bij Hoogovens overmorgen. De verwachting is dat zij ook massaal tegen het eindbod van Hoogovens zullen stemmen. In 1991 is voor de laatste keer bij Hoogovens gestaakt. Die staking duurde elf dagen.

De arbeidsonrust bij Hoogovens is opgelaaid door het plan van Hoogovens Staal om 3.000 van de 10.500 werknemers af te laten vloeien en tegelijkertijd 1.000 nieuwe, beter opgeleide mensen in dienst te nemen. Tegen dit plan, dat al enkele maanden geleden is bekendgemaakt, hebben de bonden zich steeds fel verzet. Zij eisen onder andere dat het schrappen van banen zonder gedwongen ontslagen gebeurt. De Hoogovens-directie heeft toegezegd haar uiterste best te doen om dit te vermijden, maar ze wil geen harde garanties geven.

Deze toezegging gaat de bonden niet ver genoeg. Naast een baangarantie eisen ze dat Hoogovens niet verder gaat met het uitbesteden van produktie, zodat zoveel mogelijk werk overblijft voor de staalarbeiders. Meer uitbesteding sluit de Hoogovens-directie niet uit.

Behalve over aanpassing van het sociaal plan onderhandelt Hoogovens ook al geruime tijd met de bonden over de nieuwe CAO, die per 1 april 1997 moet ingaan. Ook over dat onderwerp slaagden partijen er in acht onderhandelingsronden niet in een akkoord te bereiken. Belangrijkste struikelblok is de door Hoogovens aangeboden loonsverhoging: 2 procent in 1997 en 2 procent in 1998. Daarnaast biedt de onderneming dit jaar en volgend jaar een eenmalige toeslag van een half procent. De vakbonden eisen 3 procent loonsverhoging.