Verrassing in moordzaak Mexico

Vorig jaar werd bij het huis van de broer van de Mexicaanse oud-president Salinas een lijk opgegraven. Dat leidde tot een stroom van geruchten over politieke wandaden. Dit weekeinde kwam er een nieuwe verrassing: de waarzegster heeft het gedaan.

MEXICO-STAD, 3 FEBR. “Deze zogenaamde tovenares en haar familie vormen een levensgroot gevaar voor de samenleving”, zegt de rechter terwijl hij met een vinger door de tralies van de kooi prikt. De cameramensen richten hun lampen nu op de vrouw in de kooi, die beteuterd naar grond staat te kijken. Voor het oog van heel Mexico sprak rechter Gallegos dit weekend zijn oordeel uit over waarzegster Francisca Zetina, die vrijdag met haar hele familie in Mexico-stad werd gearresteerd. “U heeft de wetten op de grafrust geschonden”, zegt de rechter opnieuw prikkend. “U heeft uw schoonzoon gedwongen het lijk van zijn eigen vader op te graven!”

Erger nog. De waarzegster heeft de rechtsgang bezwendeld door diezelfde schoonzoon opdracht te geven de resten van zijn dode vader opnieuw te begraven in de tuin van Raúl Salinas, “daarmee doen voorkomend dat het om het stoffelijk overschot van parlementariër Muñoz Rocha ging.”

De affaire rond Raúl Salinas, de broer van de Mexicaanse oud-president Carlos Salinas, nam afgelopen weekeinde een opmerkelijke wending. Vier maanden geleden werd in de tuin van zijn buitenhuis bij Mexico-stad een lijk opgegraven. “We hebben hier naar alle waarschijnlijkheid te maken met de stoffelijke resten van de verdwenen parlementariër Manual Muñoz Rocha”, zei de openbaar aanklager Chapa Benzanilla die de opgravingen in oktober leidde, en ook wel de 'Eliot Ness' van Mexico werd genoemd. Twee jaar geleden tekende Chapa Benzanilla het arrestatiebevel tegen Raúl Salinas, die nog steeds vastzit op beschuldiging van moord en het verduisteren van overheidsgeld.

“We vermoeden dat Raúl Salinas twee jaar geleden zijn vroegere studievriend met een base-ballbat de schedel heeft ingeslagen en hem toen in zijn tuin heeft laten begraven”, zei Chapa Benzanilla in oktober, zijn handen nog onder de modder van het graven. In Mexico zat iedereen aan de televisie geplakt: de broer van de president die eigenhandig een parlementariër doodknuppelt, en in zijn eigen tuin begraaft? Dit grensde aan het ongelooflijke.

Maar elke dag kwamen er nieuwe details boven. “Hij sneed brokken vlees weg, scalpeerde het het lijk, hakte de vingers eraf, en sneed de onderkaak eruit”, zo beschreef een getuige die beweerde de moord te hebben gezien en de 'preparatie' van het lijk van Muñoz Rocha voordat het door handlangers van Raúl Salinas in de tuin van zijn buitenhuis zou zijn begraven.

Nog interessanter werd het toen een waarzegster en de vroegere minnares van Raúl Salinas op het toneel verschenen. De waarzegster, die slechts sprak in haar bevoegdheid als 'meesteres in de spiritistische broederschap van de Drieëenheid', had aanklager Chapa Benzanilla de weg gewezen naar het lijk in de tuin van Raúl Salinas. Ze was zijn vroegere privé-waarzegster, maar toen deze op 'schandelijke wijze' zijn mooie Spaanse minnares in de steek liet, koos ze partij voor de 'geslachtofferde vrouw'. Bij de opgravingen liepen beide dames rond in de blauwe werk-overalls van het Mexicaanse openbaar ministerie. Ze kregen meer dan 1 miljoen pesos (250.000 gulden) voor hun medewerking. Voor Chapa Benzanilla was het van cruciaal belang dat hij kon bewijzen dat het lijk in de tuin van Salinas dat van parlementaiër Muñoz Rocha was. Dat zou namelijk betekenen dat hij Raúl Salinas definitief kon vastpinnen als hoofdrolspeler in serie van politieke moorden en intriges die onder het presidentschap van zijn broer plaatsvonden.

Op 23 maart 1994 werd Mexico opgeschrikt door de moord op Luís Colosio. Colosio was namens de regerende PRI kandidaat om Carlos Salinas als president op te volgen. De schok voor Mexico was vergelijkbaar met die destijds in Amerika na de moord op president Kennedy. De regeringspartij was nu eenmaal corrupt, en om de interne macht werd altijd gevochten. Maar moord? In het onderzoek naar de moord op Colosio, uitte openbaar aanklager Chapa Benzanilla de verdenking dat president Salinas en zijn oudere broer Raúl bij de moord betrokken zijn. Onmiddelijk werd Chapa Benzanilla van de zaak afgehaald.

Maar nog geen zes maanden later vond weer een moord plaats. Dit keer werd de machtige partijsecretaris, José Ruiz Massieu, met kogels doorzeeft. En deze keer werd de moordenaar wel gepakt. Een arme man uit de provincie vertelde dat hij door Raúl Salinas werd betaald. Degene die hem had gecontracteerd, zou niemand minder zijn dan de parlementariër Muñoz Rocha, een studievriend van Raúl Salinas. Een dag na de moord op de partijsecretaris verween Muñoz Rocha van de aarbodem. Niemand heeft sindsdien nog iets van hem vernomen.

“We gaan ervan uit dat Muñoz Rocha door zijn vriend Raúl Salinas uit de weg is geruimd om de sporen van de moord op partijsecretaris José Ruiz Massieu uit te vegen”, zei aanklager Chapa Benzanilla na de opgraving. Maanden bleef het publiek in spanning: is het hem nu, of is het hem niet? Keer op keer stelde Chapa Benzanilla de uitslag van de autopsie uit.

Begin december werd Chapa Benzanilla onverwacht ontslagen. De huidige Mexicaanse president, Ernesto Zedillo, stuurde zijn minister van Justitie, en de voltallige top van het openbaar ministerie naar huis. Drie weken geleden kondigde de opvolger van Chapa Benzanilla plotseling aan: het lijk in de tuin van Raúl Salinas is níét van Muñoz Rocha. “Autopsie heeft uitgewezen dat het lichaam van Joaquín Rodríguez is. Drie jaar geleden overleden aan hersenletsel, en begraven op de begraafplaats van Tláhuac”, onthulde de nieuwe openbaar aanklager dit weekend. De dode is de schoonvader van de dochter van waarzegster Francisca Zetina. De waarzegster zou haar schoonzoon opdracht hebben gegeven het lijk van zijn vader uit te graven, en het in de tuin van de villa van Raúl Salinas te herbegraven. Volgens de nieuwe aanklager zou ook de vroegere minnares van Salinas in het complot betrokken zijn.

De vraag is nu: wist Benzanilla dat hij door de dames beduveld werd? Of heeft hij zelf het plan in elkaar gezet? Antwoord zullen de kijkers voorlopig niet krijgen. Want Benzanilla is verdwenen. Zijn huis in Mexico-stad is omsingeld, maar hij zit er niet in.

    • Marjon van Royen