Veertig wijzigingen in vertaling rk bijbel

ROTTERDAM, 3 FEBR. Onder druk van onder meer bisschop Bomers van Haarlem worden in de herziene uitgave van de rooms-katholieke bijbelvertaling circa veertig wijzigingen aangebracht. Zo verandert op Bomers' verzoek de aanzegging van de engel Gabriël aan Maria, de moeder van Jezus, weer van 'Ik groet u' in 'Wees gegroet'.

Ongewijzigd blijft echter dat Jozef geen 'gemeenschap' met Maria had. In vorige katholieke bijbelvertalingen stond nog dat Jozef Maria niet 'kende'.

Volgens de Tilburgse hoogleraar Weren die optreedt als vertaalcoördinator van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en de Vlaamse Bijbelstichting, worden de wijzigingen aangebracht op aandrang van diverse traditionele rooms-katholieke instanties en groeperingen. Anders dan andere bijbelvertalingen is de katholieke vertaling vanouds voorzien van uitgebreide inleidingen en toelichtingen. De kritiek op het nieuwe testament betreft volgens Weren niet zozeer de nieuwe vertaling zelf als wel de toelichting daarbij. Zo is het, aldus de Tilburgse hoogleraar, voor sommige katholieke bijbelgebruikers moeilijk verteerbaar dat wordt gezegd dat de geschriften van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes pas tegen het eind van de eerste eeuw totstandgekomen zijn. Om de authenticiteit van het optreden en van de woorden van Jezus te verhogen, zou men die geschriften graag eerder gedateerd willen zien.

Bisschop Bomers liet eind 1995 weten dat de vertaling “heel wat fouten telt” en “soms opvallend faalt wat betreft het handhaven van de vertrouwde tekst”. Katholieken zouden zich niet aan zo'n troebele bron moeten laven, aldus de bisschop. Weren is niet onder de indruk van Bomers' kritiek. Hij betitelt die als “spijkers op laag water” zoeken.