Regen van bommen in weekeinde op Corsica

PARIJS, 3 FEBR. De Corsicaanse 'nationalistische' verzetsgroep FLNC Canal Historique heeft in de nacht van zaterdag op zondag binnen anderhalf uur 61 bom-aanslagen gepleegd op het Franse Middellandse Zee-eiland. Er vielen geen slachtoffers maar de schade was aanzienlijk.

De massa-actie was een slag in het gezicht van de Franse regering die de laatste maanden probeert met ferme politiehand een eind te maken aan de terreur en rechteloosheid die het eiland teisteren. Premier Juppé heeft de guerrillero's opnieuw de wacht aan gezegd: “Wij zijn vastbesloten het geweld uit te roeien. Het gezond verstand zal zegevoeren. Wij hebben de overgrote meerderheid van onze medeburgers op Corsica achter ons”, verklaarde de eerste minister vanmorgen op de Franse radio.

De harde aanpak van het gewelddadig Corsicaans 'nationalisme' heeft geleid tot de arrestatie van François Santoni en Jean-Michel Rossi, de belangrijkste leiders van de FLNC Canal Historique. Het FLNC Canal Habituel, een loot van de zelfde stam, hief zich onlangs vrijwillig op.

De acties van het afgelopen weekeinde waren de hardste sinds lange tijd. Vorige week werd onder meer het Air France-kantoor in Nice verwoest, maar de meeste aanslagen van de afgelopen maanden richten zich tegen openbare diensten op het eiland zelf.

De vrij gebleven leiders van het FLNC Canal Historique hebben dit weekeinde willen demonstreren dat hun volle actie-capaciteit intact is. In een tractaat van drie pagina's herhalen zij hun eisen: erkenning van het 'Corsicaanse volk' en de 'Corsicaanse taal' en een bijzondere belasting-status. Echte afscheiding van Frankrijk eisen zij niet.

De regering in Parijs wil niets weten van speciale erkenning van Corsica, maar door opnieuw allerlei sociaal-economische en fiscale maatregelen te nemen wordt vergaand tegemoet gekomen aan de 'nationalisten'. De economie van het 'Ile de Beauté' is er dramatisch aan toe, mede ten gevolge van een gebrekkig functioneren van de rechtsstaat. Het sociaal-juridische klimaat wordt omschreven als maffieus. De niet aflatende serie bomaanslagen heeft het toerisme sterk geschaad.

    • Marc Chavannes