Palestijn door Palestijnse politie doodgemarteld

TEL AVIV, 3 FEBR. De Palestijnse autoriteiten hebben vandaag toegegeven dat Yusef el-Baba, een zakenman uit Nablus, in een Palestijnse gevangenis dermate door de Palestijnse militaire inlichtingendienst is gemarteld dat hij vorige week aan zijn verwondingen in een ziekenhuis in Nablus is overleden.

De Palestijnse openbare aanklager, Haled el-Kidra, heeft vandaag opdracht gegeven tot een onderzoek en gezegd daarop persoonlijk toezicht te zullen houden. Dit onderzoek strekt zicht uit tot het verdwenen dossier van Yusef el-Baba uit het ziekenhuis in Nablus waar hij in een ernstige toestand werd opgenomen. De Palestijnse minister van justitie, Freih Abu Midean, heeft vanmorgen gezegd dat er sprake is van schending van de wet omdat er geen arrestatiebevel tegen el-Baba was. Volgens familieleden is el-Baba het slachtoffer geworden van Palestijnse afpersing. Hij weigerde volgens hen tot zijn dood land aan Palestijnen te verkopen. Volgens Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem werd hij echter wegens verkoop van land aan Israeliërs door de Palestijnse militaire inlichtingendienst ondervraagd. Deze Palestijnse bronnen zeiden vanmorgen dat el-Baba een Palestijns diplomatiek paspoort bezat. “Dat duidt erop dat hij goede betrekkingen met Arafat heeft gehad”, zeiden deze bronnen.

De familie el-Baba in Nablus verzet zich tegen lijkschouwing door de Palestijnse autoriteiten. Volgens radio Israel verwacht de familie alleen van lijkschouwing in Israel objectieve resultaten.