Natuurmonumenten blijft tegen IJburg

AMSTERDAM, 3 FEBR. De Vereniging Natuurmonumenten peinst er niet over om haar steun in te trekken aan de referendumcampagne tegen de bouw van 18.000 woningen in een deel van het IJmeer. Tijdens de vergadering, afgelopen zaterdag, stelden het bestuur en de verenigingsraad van Natuurmonumenten zich op het standpunt dat de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam onvoldoende waarborgen op tafel hebben gelegd voor een goede bescherming van het IJmeer.

Gedeputeerde F. de Zeeuw en de Amsterdamse wethouder D. Stadig (Volkshuisvesting) zeiden teleurgesteld te zijn over de opstelling van Natuurmonumenten. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft Natuurmonumenten steeds gezegd dat zij kon leven met de komst met de nieuwe woonwijk maar dat haar grootste vrees was dat in de toekomst het aantal van 18.000 woningen zou worden uitgebreid.

Gemeente en provincie stellen zich op het standpunt dat in het IJmeer niet meer dan de geplande 18.000 woningen mogen verrijzen. Minister De Boer van VROM heeft zich eind vorige week achter dit standpunt geschaard zodat het risico van verdere uitbouw van IJburg van de baan is.

Volgens F. Evers van Natuurmonumenten zijn provincie noch gemeente in staat de “zwaarwegende maatschapelijke noodzaak” van de komst van IJburg aan te tonen. Ook boden provincie en gemeente te weinig compensatie voor het verlies van de 800 hectare natuurgebied, aldus de vereniging.

Het referendum over IJburg heeft plaats op 19 maart. “Wij willen dat de natuur wint”, aldus J. Bonjer van Natuurmonumenten. Hij laakte het feit dat de ontwerpers van IJburg te lang het natuurbelang hebben verwaarloosd. Het referendumcomité presenteert later deze week een rapport met alternatieven voor IJburg.