INTERNATIONALE POLITIK

De verkiezingen voor de Russische Doema in december 1995 brachten een overwinning voor de nationalisten en de communisten. Dat was een stap terug in het democratiseringsproces.

Maar de overwinning van Jeltsin afgelopen zomer op Zjoeganow mag uitgelegd worden als signaal dat terugkeer naar het communisme toch niet echt gewenst wordt. Het democratiseringsproces in Rusland kan gekenmerkt worden als een proces van twee stappen vooruit en één stap terug, of soms één stap voorwaarts en één stap terug. Dat schrijft Margareta Mommsen in het Duitse maandblad Internationale Politik, dat grotendeels aan de situatie in en de positie van Rusland is gewijd. De Russische politiek is nog altijd op zoek naar de eigen Russische identiteit. Moet het land zich daartoe Europees, euro-azistisch of geopolitiek oriënteren? Sommigen zijn van oordeel dat de kracht van de Russische identiteit het best in het federalisme gezocht kan worden. Overigens wordt het principe van de democratie en het zoeken naar een eigen identiteit door veel Russen als abstract ervaren. Is stabiliteit niet urgenter dan democratie of identiteit?