Groene pleisters

Geen beleid zonder leuze. De Rotterdamse wethouder Van der Tak, die de portefeuille buitenruimte en milieubeleid beheert, heeft zo'n slogan: 'Groen mag weer in Rotterdam'. De CDA'er in het college van B en W die vooraanstaande partijgenoten in het land onlangs aanschreef met een 'groene boodschap', heeft het echter moeilijk. Groen mag, maar de vraag is hoe?

Groen Platform Rotterdam stelde onlangs vast dat jaarlijks duizenden bomen in de gemeente worden gekapt. Aan de noordrand van de stad zijn volgens tellingen van milieubeschermers de laatste jaren al zesduizend bomen gesneuveld. Vooral de deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek hakt erop in 'om parken met een open karakter voor onze veiligheid te creëren'. Zodat je kunt 'wandelen en ook een tasjesdief op 750 meter afstand kunt zien aankomen', smaalde een boze lezer in een lokale krant.

Wethouder Van der Tak, die in zijn Natuurplan 1994 aankondigde dat er jaarlijks tweeduizend bomen in Rotterdam bij zouden komen, gaat de verantwoordelijke bestuurders binnenkort 'indringend aankijken' over wat P. Reuver van de Zuidhollandse Milieufederatie het 'ronduit belabberde' groenbeleid van de deelgemeenten noemt. Voor 'Groen mag weer' is de komende vier jaar 21 miljoen gulden uitgetrokken, zo stelde Van der Tak de milieugroepen onlangs gerust. Op de vraag hoe dat geld besteed zal worden, liet de dienst Gemeentewerken weten dat negentig procent van dat bedrag gaat naar achterstallig onderhoud. Achter het planten van bomen gaat dus soms ander beleid verscholen. Bewoners van Rotterdam-West kregen onlangs informatie over de plannen voor een nieuwe verbindingsroute vanaf de A13, afslag Rotterdam-Noord-West, via het bedrijvenpark Spaansepolder, Giessenplein, Marconiplein en Westzeedijk naar de Maastunnel. Nabij het Marconiplein bevinden zich de deels gemoderniseerde fruitterminals van de Merwehaven die veel vrachtverkeer aantrekken. De bestaande vierbaansweg tussen Giessenplein en Marconiplein, de Tjalklaan, wordt te klein. Er rijden nu per etmaal gemiddeld 24.000 auto's, vrachtauto's en bussen. In 2010 zullen naar verwachting 40.000 voertuigen passeren op een nog bredere verkeersweg met aparte rijstroken voor vrachtauto's en bussen. De plannenmakers noemen dit transportracé 'parklane' - op papier zijn vele bomen met flinke kruinen ingetekend.

De bewoners langs de toekomstige parklane zagen tijdens een informatieavond door de bomen wel degelijk het bos. Zij vrezen de stank, het stof en de herrie van een semi-autoweg die Spangen van Oud-Mathenesse en daarin het Witte Dorp scheidt. De met veel bomen opgetuigde oversteekplaatsen zouden over een verdiept aangelegde weg moeten leiden, is hun opvatting. Tenslotte is deze oplossing al eens eerder beproefd, en tot op de huidige dag met succes: de tunneltraverse ten noorden van de Maastunnel dateert van 1936. De kosten voor een verzonken verkeersweg (125 miljoen) vindt de gemeente te hoog.

Het ene groen is dus het andere niet. Elders worden honderden miljoenen uitgegeven voor een HSL-tunnel onder grasland dat overwegend bij koeien populair is. Rijkswegen worden voorzien van viaducten voor overstekend wild. Migrerende padden krijgen een tunnel. Voor de bewoners van Spangen en Mathenesse is alleen het 'Groen mag weer' beschikbaar. Van der Tak kan alvast honderden door kapwoede bedreigde bomen reserveren - als groene pleister op de grote wond die zijn 'parklane' zal slaan.

    • Jan Gerritsen