Fujimori wil weer praten met bezetters

TORONTO, 3 FEBR. President Fujimori van Peru heeft onder druk van Japan toegezegd een “inleidende dialoog” te zullen aangaan met de guerrillastrijders die 72 gijzelaars vasthouden in de residentie van de Japanse ambassadeur in Lima. Over de voornaamste eis van de bezetters, vrijlating van ongeveer vierhonderd rebellen uit Peruaanse gevangenissen, valt echter niet te praten, verklaarde hij.

Fujimori deed zijn uitspraken zaterdag in de Canadese stad Toronto, na een ontmoeting met de Japanse premier Hashimoto. De twee leiders, die eerder van mening verschilden over de aanpak van de 48 dagen oude gijzelingscrisis, werden het daar eens over een gezamenlijke strategie. De Peruaanse regering zal, op dringend verzoek van de regering in Tokio, een “inleidende dialoog” aangaan met de leiders van de Revolutionaire Beweging Túpac Amaru (MRTA) in het ambassadegebouw. In ruil betuigde Hashimoto zijn steun aan Fujimori's voorwaarde dat van vrijlating van MRTA-gevangenen geen sprake kan zijn. “Peru heeft jarenlang te lijden gehad onder terrorisme,” zo lichtte Fujimori die voorwaarde toe na afloop van het overleg. “We willen geen stap terug doen naar het verleden.” Hashimoto toonde zich gerustgesteld.

Nestor Cerpa, de bevelhebber van de guerrillastrijders in de Japanse ambassade, liet vrijwel direct weten dat de rebellen niet van plan zijn de eis tot vrijlating van hun strijdmakkers te laten varen: “De impasse duurt voort, want dit is onze belangrijkste eis.”

Televisiebeelden van provocaties rond de ambassade in Lima door Peruaanse veiligheidstroepen, die vanuit het gebouw met schoten werden beantwoord, leidden vorige week tot opschudding in Japan. Tokio vreesde dat Fujimori wilde overgaan tot een hardere aanpak, die de gijzelaars, onder wie meer dan twintig Japanse diplomaten en zakenlieden, in gevaar zou kunnen brengen. Fujimori wees de provocaties zaterdag echter af als “ongepast”, en beloofde geen geweld te zullen toelaten tenzij gijzelaars gewond raken.

De ontmoeting tussen Fujimori en Hashimoto, de eerste sinds de gijzeling op 17 december begon, werd gehouden in Toronto omdat Canada door beide leiders werd beschouwd als aanvaardbaar neutraal terrein om hun irritaties uit de weg te ruimen. Bovendien heeft Ottawa zich opgeworpen als bemiddelaar in de crisis. De Canadese ambassadeur in Lima, Anthony Vincent, zelf een van de meer dan vierhonderd gijzelaars die zijn vrijgelaten, behoort tot een commissie van waarnemers die de onderhandelingen moet begeleiden.

De Canadese betrokkenheid heeft geleid tot speculatie dat Ottawa een plan heeft opgesteld waarbij de guerrillastrijders een veilige aftocht zal worden aangeboden naar een derde land, mogelijk Cuba. De Canadese minister van buitenlandse zaken, Lloyd Axworthy, zou de kwestie twee weken geleden tijdens een bezoek aan Havana hebben besproken met de Cubaanse leider Fidel Castro. Axworthy wilde zaterdag bevestigen noch ontkennen dat hij Castro bereid had gevonden de guerrillastrijders politiek asiel aan te bieden. Een eventuele veilige aftocht van de strijders zou kunnen worden begeleid door Canadese militairen.

Fujimori wilde dat scenario tijdens een persconferentie met Hashimoto niet uitsluiten. Over de inzet van de te voeren dialoog lieten de leiders echter niet meer los dan dat het allereerst zou gaan om het opstellen van wat Fujimori noemde een “realistische” agenda voor verdere onderhandelingen.

    • Frank Kuin