EU-landen wijzen zwarte lijst voor luchtvaart af

AMSTERDAM, 3 FEBR. De lidstaten van de Europese Unie voelen er niets voor een zwarte lijst op te stellen van onveilige luchtvaartmaatschappijen. Dit zei EU-commissaris Kinnock van transport dit weekeinde na afloop van de informele transportraad in Amsterdam.

De ministers van transport van de EU-lidstaten vinden dat er te veel juridische bezwaren kleven aan het opstellen van een zwarte lijst. De Verenigde Staten hanteren sinds dit weekeinde wel een zwarte lijst van maatschappijen, waarop incidenten en bijna-ongelukken staan vermeld. Die lijst wordt openbaar gemaakt, zodat reizigers weten welke vliegtuigmaatschappijen ze beter kunnen mijden.

Versterking van de Europese samenwerking bij het luchtverkeer was dit weekeinde een belangrijk onderwerp bij de transportraad. De kosten van vertraagde vluchten lopen volgens de Europese Commissie jaarlijks op tot zo'n twee miljard ecu, circa 4,2 miljard gulden. Het aantal (bijna-) vliegtuigongelukken is de afgelopen jaren toegenomen.

De Europese verkeersministers hebben niet alleen juridische bezwaren tegen een zwarte lijst. Ze menen dat een dergelijke lijst niet bijdraagt aan de veiligheid in de lucht.

Ze zien meer heil in het uitwisselen van gegevens tussen landen over luchtvaartmaatschappijen. De nationale overheden kunnen dan maatregelen ondernemen tegen onveilige luchtvaartmaatschappijen.

EU-commissaris Kinnock komt binnen enkele weken met een voorstel voor een eenduidige controle van vliegtuigen op de Europese luchthavens. De Joint Aviation Authority (JAA) in Hoofddorp, het adviesorgaan voor Europese luchtvaartinspecties, zou een Europese autoriteit moeten worden.

De nationale luchtvaartinspecties zouden daarbij informatie over vliegtuigen opslaan in een databank, toegankelijk voor alle lidstaten. De EU-landen ondertekenen daarnaast naar verwachting in juni het nieuwe ontwerp-verdrag voor Eurocontrol, de Europese luchtverkeersbegeleiding.

Kinnock zei ook dat de Europese Unie een onderzoek doet naar de voor- en nadelen van een heffing op vliegtuigbrandstof. Nederland voelt daar veel voor. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) zei dat het 'in intellectueel opzicht' vreemd is dat er wel belasting wordt geheven op benzine, maar niet op kerosine. In maart praten de ministers verder over een mogelijke accijnsheffing op kerosine, maar Nederland heeft nog niet veel bijval gekregen van de andere landen.

Jorritsma zei overigens dat uit een studie best zou kunnen blijken dat een Europese accijnsheffing zou leiden tot een ongewenst effect. Het zou kunnen dat luchtvaartmaatschappijen als een reactie gaan omvliegen via een land waar geen heffing is. Dat betekent meer vliegkilometers en het is de vraag of dat opweegt tegen de milieu-voordelen van een belasting op kerosine.