Etnisch gemengd Platform wil nieuwe aanpak Bijlmer

AMSTERDAM, 3 FEBR. Samen sterk. Dat is het motto van het multi-etnische Platform Bijlmer dat gisteren onder grote belangstelling acte de présence gaf in een school in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Het platform bestaat uit hoogopgeleide Bijlmerbewoners die, ondersteund door een aantal werkgroepen, de sociale problemen in de hoogbouwflats wil aanpakken.

Stadsdeel Zuidoost kampt met grote problemen en het afgelopen jaar waren de ruzie's navenant. Een groot deel van de merendeels zwarte bewoners voelde zich niet aangesproken door de manier waarop het merendeels 'witte' stadsdeelbestuur de problemen wilde aanpakken. De harde kern van de ontevreden zwarte bewoners organiseerde zich vorig jaar in het zogeheten 'Zwart Beraad.' De leden bestookten het stadsdeelbestuur met het verwijt dat het bestuur noch het ambtenarenbestand een afspiegeling vormde van de bevolking die voor 70 procent uit allochtonen bestaat. Ook laakte het Zwart Beraad het feit dat het stadsdeelbestuuur te veel de houding vertoonde van 'wel voor u, maar niet door u.'

Het Platform Bijlmer zegt nadrukkelijk een samenwerkingsverband te willen zijn van blank en zwart. De voorzitter van het Platform, H. Belliot, hield een gloedvol pleidooi voor een stadsdeel met interculturele uitstraling. Zij sprak de hoop uit dat in de nabije toekomst zwarte bewoners meer bij de besluitvorming worden betrokken.

De voorzitter van de Amsterdamse PvdA-gemeenteraadsfractie, E. van der Laan, erkende dat witte politici het oor te weinig richting zwart hebben laten hangen. Maar hij noemde het een illusie te denken dat een bestuur dat alleen uit zwarten bestaat, een garantie is voor succes. “Samenwerken moet het antwoord zijn op de problemen”, zo zei hij.

Het stadsdeel kampt met een grote werkloosheid. Bij het arbeidsbureau staan 16.000 mensen ingeschreven van wie 7.000 langdurig werkloos zijn. In het stadsdeel wonen 90.000 mensen. Vijftien procent van de kinderen verlaat school zonder diploma. Belliot pleitte in haar toespraak voor een dusdanige didactische aanpassing van het onderwijs dat de kinderen op school blijven in plaats van hun heil op straat te zoeken.

Het Platform wil niet werken met een allesomvattend plan van aanpak maar per flat de problemen inventariseren en met de desbetreffende flatbewoners naar oplossingen zoeken. Volgens Europarlementariër H. d'Ancona is er weliswaar veel mis in de Bijlmer maar met gebruikmaking van het vele talent kan het tij worden gekeerd, zo zei zij. “De Bijlmer is niet te vergelijken met de voorstad van bijvoorbeeld Napels. Dat is een stedelijke jungle. Dit is een stadsdeel om trots op te zijn en in stedebouwkundig opzicht interessanter dan wat elders in Amsterdam na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd”, aldus d'Ancona.