Eenderde Drentse ouderen is eenzaam

ASSEN, 3 FEBR. Eén op de drie Drentse 65-plussers voelt zich eenzaam. Bijna één op de tien voelt zich zelfs zeer eenzaam. Dit blijkt uit een schriftelijke enquête onder ruim 3.400 zelfstandig wonende ouderen in Drenthe.

De GGD liet het onderzoek uitvoeren in samenwerking met Thuiszorg Drenthe, de provincie Drenthe en de ouderenbonden. Doel was om een beeld te krijgen van de gezondheid, het welzijn en de behoefte aan zorg van oudere Drenten.

Van de ondervraagde bejaarden gaf bijna 60 procent aan een goede gezondheid te hebben. Ouderen die zich niet gezond voelen, voelen zich ook vaker eenzaam. Zij blijken meer lichamelijke klachten te hebben en doen vaker een beroep op de gezondheidszorg. Ze kunnen zich moeilijk verplaatsen, hebben geen vervoer en kunnen zichzelf lichamelijk minder goed redden.

Opmerkelijk is dat de helft van de relatief 'jongere' ouderen (tussen 65 en 74 jaar) bereid is andere ouderen te helpen en ondersteunen. De meesten zijn tevreden over de hulp die ze krijgen van instanties. Veel ouderen zijn echter onvoldoende op de hoogte van waar ze terecht kunnen voor informatie.

Drenthe telt in totaal 67.000 inwoners van 65 jaar en ouder, op een bevolking van 460.000. Het aantal ouderen zal elk jaar met 1.000 stijgen. In Nederland zal in 2030 een op de vier Nederlanders 65-plus zijn. Momenteel is dat een op de acht.

Drenthe telt het grootste aantal ouderen. Per jaar komen er gemiddeld 800 50-plussers bij, wat de provincie de bijnaam 'Florida van Nederland' opleverde. Neemt in Nederland het aantal ouderen van 60 tot 75 jaar tussen 1995 en 2010 met 28 procent toe, in Drenthe is dit 29 procent. Het aantal 75-plussers stijgt in die periode landelijk met een kwart, in Drenthe met 31 procent.