Dubieuze zorgen van Cherribi

Ondanks alle oorverdovende 'me-too's' in de gezinspolitiek, blijft het bij de liberalen behelpen op gezinsterrein. Het optreden van VVD-politica Terpstra, vorige week tijdens het gezinsdebat, werd vrijwel geheel in de schaduw gesteld door de veel puntiger formulerende collega van Sociale Zaken, Ad Melkert.

Maar ook de liberaal Cherribi veroorzaakte met zijn verwarrende bijdrage een moedeloos hoofdschudden van collega-parlementariërs, inclusief van mede-liberaal Monique de Vries die Cherribi secondeerde.

Cherribi trachtte het thema te verbinden met een voor liberalen veel herkenbaarder issue, namelijk het misbruik van sociale voorzieningen. Hij had een nieuw fenomeen ontdekt, zo meldde hij vorige week de Kamer: naast schijnhuwelijken waren er nu ook schijn-echtscheidingen. Veel huwelijksbreuken in allochtone kring, vallen daaronder omdat ze niet worden aangevraagd in het thuisland, zo had Cherribi gezien op een televisieprogramma. De redenen: 'vrouwtje pesten', - in het thuisland kan die vrouw dan niet meer met een ander trouwen - maar misschien ook wel financieel gewin. Immers: “Eenmaal gescheiden komt men in aanmerking voor twee huizen, twee huursubsidies, twee uitkeringen”, zei Cherribi tegen het Algemeen Dagblad van woensdag, als opwarmertje voor zijn bijdrage 's middags. Hij stelde dan ook voor de echtscheiding twee keer te laten aanvragen, in Nederland en in het thuisland, dit op straffe van het afpakken van de uitkering.

De tenen en de ruggen van de andere Kamerleden kromden zich. Hun verweer kwam aarzelend op gang. Het ging hier immers om een van afkomst Marokkaans Kamerlid dat nog maar twee jaar in de landspolitiek actief is. Waar had Cherribi zijn informatie vandaan, wilde CDA-woordvoerster Doelman-Pel weten? Dat was nu spijtig voor Doelman, want Cherribi had het gehoord op een Arabisch gesproken televisie-uitzending. Ja maar, om hoeveel mensen gaat het dan, wilde de PvdA'er Middel weten. De veelwijverij onder islamieten die “een andere liberaal” ooit had aangekaart bleek na nader inzien ook op overdrijving te berusten, zei Middel. Cherribi wist het aantal niet. “Dat moet dus nader worden uitgezocht”, maar in de bewuste televisie-uitzending was het getal van zo'n 2000 per jaar gevallen. “Dat lijkt me een harde onderbouwing.”

Ja maar, zelfs als dat zo is, waarom moet dat duiden op misbruik van sociale voorzieningen, wilde GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller weten. Misschien had het meer iets te maken met afwijkend familierecht van die thuislanden die geen echtscheiding toestaan. Vriendelijk doch dringend vroeg hij aan Cherribi te verklaren dat het één - de allochtone echtscheidingen - niet per se iets met het ander - het misbruik van voorzieningen - te maken hoefde te hebben. Cherribi, beteuterd door de verkeerde afloop van zijn anti-misbruik-offensief, voldeed aan Rosenmöllers verzoek, plechtig en prompt.