D66 wil recht op AOW in de Grondwet

DEN HAAG, 3 FEBR. D66-fractieleider Wolffensperger wil de AOW op langere termijn zeker stellen door het recht op ouderdomspensioen op te nemen in de Grondwet. Zijn idee is onmiddellijk afgewezen door de coalitiepartijen PvdA en VVD, alsook door oppositiepartij CDA.

“Het recht op AOW moet in de Grondwet worden opgenomen of anders in een speciale wet die met een tweederde meerderheid in de Kamer is aangenomen. Anders blijven de ouderen in onzekerheid over hun toekomst”, zei Wolffensperger gisteren op Radio 1.

Andere partijen reageerden direct negatief op het idee. VVD'er Van Hoof spreekt van een overdreven voorstel. “Iedere politicus zal zich wel drie keer bedenken voor hij aan de AOW komt.”“Ik ga hier niet achteraan lopen. Ik vind dit een poging om te overbieden. De beste garantie voor de AOW is dat iedereeen vindt dat de voorziening belangrijk is”, zegt Tweede-Kamerlid Dankers namens de CDA-fractie. Volgens PvdA'er Van Zijl “ wil de de burger in plaats van papieren maatregelen vooral zien of de overheid ook iets doet. Hij noemt de eerdere afspraak tussen de coalitiepartijen om jaarlijks geld te reserveren voor de AOW “het meest zichtbare”.

Premier Kok zei vorig jaar bij de algemene beschouwingen dat wegens de verlaging van de staatsschuld die het kabinet realiseert, de rente-uitgaven kunnen dalen. Daardoor komt geld vrij voor de AOW. Daarna bleek in de Tweede Kamer overeenstemming te bestaan over een plan van de PvdA om de AOW veilig te stellen via de vorming van een speciaal fonds. Het fonds wordt gefinancierd uit de wegens de economische groei gestegen inkomsten. Dit idee kreeg ook de steun van D66. Het kabinet moet overigens nog op het PvdA-voorstel reageren.

Volgens Wolffensperger biedt het AOW-fonds onvoldoende garantie dat ouderen ook op langere termijn gevrijwaard blijven van aantasting van hun ouderdomspensioen. Wolffensperger vreest dat het fonds wel eens voor andere doeleinden zou kunnen worden gebruikt wanneer de inkomsten van de overheid teruglopen.