Akkoord over textiel tussen VS en China

ROTTERDAM, 3 FEBR. China stelt voor het eerst zijn textielmarkt volledig open voor Amerikaanse aanbieders. Dat is de belangrijkste uitkomst van het akkoord dat China en de Verenigde Staten gistermorgen hebben gesloten over de handel in textiel. Een dreigende handelsoorlog tussen beide landen is daarmee op de valreep voorkomen.

In het nieuwe handelsakkoord, dat vier jaar zal gelden, belooft China onder andere de importtarieven voor Amerikaanse textielprodukten te verlagen. Ook zal de Chinese regering erop toezien dat de verkoop van Amerikaans textiel op de Chinese markt niet wordt gehinderd door andersoortige handelsbelemmeringen. In ruil daarvoor hebben de VS het quotum voor Chinese textielprodukten op de Amerikaanse markt iets vergroot.

De onderhandelingen over het textielakkoord, dat eigenlijk al per 1 januari 1997 had moeten ingaan, verliepen de laatste maanden in een gespannen sfeer. Om China onder druk te zetten besloot de Amerikaanse regering september vorig jaar forse importheffingen voor Chinees textiel in te voeren. Daarnaast namen de VS maatregelen tegen Chinese exporteurs die hun produkten via andere Aziatische landen richting VS verscheepten om de invoerbeperking te omzeilen.

De Chinese regering trof daarop ook strafmaatregelen tegen de VS, in de vorm van een tijdelijk importverbod van onder andere agrarische produkten en alcohol. Een handelsoorlog zou zowel China als de VS miljarden dollars hebben gekost aan gederfde inkomsten. Direct na het bereiken van een akkoord heeft China het importverbod tegen Amerikaanse produkten opgeheven. De VS hebben nog geen toezeggingen op dat gebied gedaan.

Beide landen toonden zich gisteren na afloop van het elf uur durende overleg tevreden over de uitkomst. “China heeft het grootste deel van de Amerikaanse (textiel)markt in handen. Nu hebben wij ook een deel van de Chinese markt”, zei VS-onderhandelaar Rita Hayes gisteren na afloop van de ceremonie om het akkoord te ondertekenen. “Na zes dagen hard werk hebben de beide handelsdelegaties een vrijwel ideaal akkoord tot stand gebracht”, aldus de Chinese minister van buitenlandse handel Wu Yi. (Reuters, AFP)