Agenten vermomd als 'druggebruiker'

AMSTERDAM, 3 FEBR. Dertig agenten van de Amsterdamse politie laten sinds kort hun uniform in de kast hangen. In sjofele kleding opereren zij rond het Centraal Station, de Nieuwmarkt en de Zeedijk teneinde dealers en junks die overlast bezorgen, in de kraag te grijpen.

“Ze zouden in uniform teveel opvallen”, aldus een woordvoerder van de politie. In sommige gevallen passen agenten hun uiterlijk aan dat van een junk aan, maar daarbij gaan ze niet zover dat zij even sterk vermageren als de doorsnee drugsgebruiker.

Tegen niet-verslaafde dealers wordt niet alleen proces-verbaal opgemaakt, zij kunnen volgens de politiewoordvoerder ook een geldboete verwachten. Junks die overlast veroorzaken worden overgedragen aan de Jellinek-kliniek. Van de driehonderd straatjunks die Amsterdam telt, houden zich er honderdvijftig in de binnenstad op.

Vorig jaar augustus werd in alle ondergrondse metro-stations een verzamelverbod van kracht voor meer dan vier personen van wie redelijkerwijs kon worden aangenomen dat hun ontmoeting in het teken stond van gebruik of de handel in drugs. Het gevolg was dat dealers en gebruikers zich weer in groten getale op straat begaven. Ondernemers aan de kop van de Zeedijk klaagden over overlast die zich successievelijk over de hele Zeedijk uitbreidde. Ook in de nabijheid van het Centraal Station was sprake van overlast.

Bewoners van de binnenstad pleiten al geruime tijd voor de komst van een gedoogruimte voor junks. Ook de politie van het district Warmoesstraat is voorstander van een dergelijke opvang maar vindt dat niet zij maar de gemeente Amsterdam daarvoor het geld op tafel moet leggen.