Actie dreigt bij Hoogovens om reorganisatie

ROTTERDAM, 3 FEBR. Het overleg tussen de vakbonden en de directie van Hoogovens over een nieuwe CAO en een herziening van het sociaal plan is dit weekeinde stukgelopen. Volgens de Industriebond FNV zal het personeel vrijwel zeker actie gaan voeren tegen de plannen van Hoogovens.

Hoogovens Staal wil 3000 van de 10.500 banen schrappen en tegelijk duizend nieuwe, hoogopgeleide jongeren in dienst nemen. De bonden eisen dat het schrappen van banen zonder gedwongen ontslagen gebeurt. Maar de directie wilde dat na 21 uur onderhandelen niet garanderen. De vakbonden en Hoogovens praten al maanden over deze reorganisatie.

Vandaag polst de Industriebond FNV bij de leden bij Hoogovens wat er moet gebeuren. De Industriebond CNV houdt donderdag haar ledenvergaderingen. Aangezien de leden tot nu toe gedwongen ontslagen hebben afgewezen, is de kans groot dat de bonden een ultimatum aan Hoogovens sturen.

Mocht er niet opnieuw worden onderhandeld, dan wordt volgens de bonden vrijwel zeker gestaakt. Ongeveer de helft van het Hoogovens-personeel is lid van een vakbond.

Hoogovens zegt bereid te zijn om het aantal gedwongen ontslagen bij het concern zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt personeel met hulp van het bedrijf elders aan werk geholpen. Oudere werknemers kunnen vrijwillig met een bijdrage van het bedrijf in deeltijd gaan werken of met 60 jaar met vervoegd pensioen gaan. Ook is het bedrijf bereid een rooster van vier maal negen uur in te voeren.

Deze toezegging gaat de bonden niet ver genoeg. Naast een baangarantie eisen ze dat Hoogovens niet verder gaat met het uitbesteden van produktie, zodat zoveel mogelijk werk overblijft voor de staalarbeiders. Ook deze toezegging wilde Hoogovens niet doen. De directie van Hoogovens is teleurgesteld over het afgebroken overleg met de vakbonden.

Het bedrijf zegt in een officiële verklaring in acht onderhandelingsronden verregaand tegemoet te zijn gekomen aan de eisen van de bonden. Volgens Hoogovens is uitvoering van de voorgestelde plannen noodzakelijk om in de toekomst een leidende rol te kunnen blijven spelen in de internationale staalindustrie.

Behalve over het sociaal plan hebben bonden en Hoogovens de laatste maanden gepraat over de inhoud van de nieuwe CAO. Deze moet ingaan op 1 april 1997. Hoogovens wil de lonen dit jaar met twee procent verhogen, gevolgd door een zelfde verhoging per 1 april 1998. Daarnaast biedt het concern aan om dit en volgend jaar een eenmalige bonus uit te keren van 0,5 procent.