Specialisten denken aan acties tegen Borst

DEN HAAG, 1 FEBR. Medisch specialisten sluiten acties niet uit als minister Borst (Volksgezondheid) blijft bij haar wetsvoorstel om het budget van de medisch specialisten onder te brengen in dat van de ziekenhuizen.

Dit bleek gisteren bij het seminar De specialist: advocaat van de patiënt, dat werd gehouden ter gelegenheid van de oprichting van de Orde van Medisch specialisten. Het wetsvoorstel van Borst, dat inmiddels al door de Raad van State van een overwegend positief advies is voorzien, vormt de inzet van onderhandelingen tussen de Orde en de minister. Naar verwachting zal het binnen enkele weken bij de Tweede Kamer worden ingediend.

De (eerste) voorzitter van de Orde, cardioloog J.H. Kingma, noemde gisteren het plan van Borst “volstrekt overbodig en een bedreiging voor het volwaardige vrije beroep”. De medisch specialisten vrezen dat zij dan ondergeschikt worden aan de directie van het ziekenhuis en daardoor hun professionele autonomie zullen verliezen.

De onregelmatigheden bij het declareren door medische specialisten, zoals donderdag bleek uit onderzoek van de Economische Controledienst, kwamen gisteren slechts zijdelings ter sprake. Kingma noemde fraude weliswaar ontoelaatbaar maar wees erop dat de lage tarieven oneigenlijk gedrag uitlokken. Overigens was het volgens Kingma maar een “akkefietje”: “Het gaat om maximaal 0,25 procent van de jaarlijkse uitgaven voor medisch-specialistische hulp.”

In de Orde gaan de Landelijke Specialisten Vereniging, de Nederlandse Specialisten Federatie en de Vereniging van Academische Specialisten op. Ook het convent, dat de 29 wetenschappelijke verenigingen (van de verschillende medische specialismen) bundelt, is bij de orde aangesloten. Alleen het Nederlandse Specialisten Genootschap wees een fusie af.

De Orde wenst “kwalitatief goede en toegankelijke medisch-specialistische gezondheidszorg te bevorderen” maar legt daarnaast de nadruk op het behartigen van de sociaal-economische belangen van de specialisten. Daartoe kent de Orde naast een Raad voor Wetenschap, Opleiding en Kwaliteit afzonderlijke Kamers voor het Vrij Beroep, voor het Dienstverband en voor Academische Specialisten.

De Orde staat ook afwijzend tegenover het plan van Borst om de Ziekenfondswet zo te veranderen dat een patiënt niet langer aanspraak kan maken op 'medisch-specialistische zorg' maar op 'ziekenhuiszorg'. Volgens de chirurg A.M. Blomme, voorzitter van de Kamer voor het Vrije Beroep en bestuurslid van de Orde, kan daardoor “de essentie van het zelfstandige beroep in het gedrang komen”. Dat zou onder meer blijken uit de fiscale gevolgen van het wetsvoorstel voor de vrij gevestigde specialist: volgens staatssecretaris Vermeend (Financiën) maakt de wetstekst althans fiscaal een einde aan het ondernemerschap.

Verder moet de Orde volgens cardioloog R. van Nieuwenhuizen, voorzitter van het convent van wetenschappelijke verenigingen, op korte termijn ook serieus discussiëren over de gevolgen van de 'feminisering' van de medisch-specialisten. “De gevolgen voor de werklast door de toename van het aantal deeltijdbanen onder de specialisten zullen gigantisch zijn. Ik denk dat het beheersen van die werklast hèt probleem in het komende decennium wordt.”