Siemens

Zonder afbreuk te willen doen aan de inhoud van de brief van de heer L. Rombout (28 januari) waarin hij reageert op de rol van de firma Siemens in de Tweede Wereldoorlog wil ik het volgende opmerken.

Noch de V-1 noch de V-2 hadden elektronische dan wel elektrische apparatuur aan boord. Beide projectielen werden bestuurd door middel van een met perslucht aangedreven gyroscoopplatform.

Deze feiten sluiten overigens ook het zo nu en dan opduikende verhaal uit dat Philips in Eindhoven radiobuizen voor deze wapens gemaakt zou hebben. Uitsluitend enkele V-2 prototypes zijn uitgerust geweest met telemetrie-apparatuur ten behoeve van de baan controle. De in kamp Dora vervaardigde elektronica moet dus voor andere toepassingen bedoeld zijn geweest.

    • L. Duursma