Raio's

Leden van de rechterlijke macht moeten objectieve normen kennen en toepassen; ook in het dagelijks leven. Volgens het artikel 'Talent in toga' (Z 25 januari) hecht raio Brigitte Roodveldt kennelijk meer aan haar subjectieve normen. In de objectieve normen-sfeer van de rechterlijke macht zal zij zich niet thuisvoelen.

Zij kan beter advocaat worden. Er zijn zeker advocatenkantoren die haar subjectieve normen op prijs stellen en die ABN alleen maar als elitair dicrimineren.

Mej. Roodveldt zegt in genoemd artikel dat zij 'een meisje van de straat' is. O.K. wanneer je daar positief functioneert. Maar achter 'de groene tafel' zitten we niet te wachten op straatjongens en/of meisjes; ook niet op dames welke - zoals genoemde raio, die al een A zegt gehaald te hebben - 'het meest op zedenzaken geilen'.

Zorgvuldige opleiding en selectie van leden voor de rechterlijke macht is buitengewoon belangrijk en even moeilijk.

    • Mr. W. Nieuwenhuijsen