Loting NKI

In de 104e maandelijkse uitloting van de door het Nederlands Kankerinstituut (NKI) uitgegeven premie-obligatielening is de obligatie met nummer 216884 uitgeloot. Op deze obligatie wordt een premie van een miljoen gulden uitgekeerd.