Kok: coalitie niet in gevaar door minimumloon

DEN HAAG, 1 FEBR. Premier Kok vindt dat onderhandelingen over voortzetting van de huidige coalitie na 1998 “lastig” zijn geworden door de botsing tussen PvdA en het VVD over het minimumloon. Maar de premier is wel van mening dat deze onderhandelingen nog steeds mogelijk zijn.

Daarin verschilt Kok van mening met zijn partijgenoot Wallage. De PvdA-fractieleider zei begin deze week dat als de liberalen streven naar een afschaffing van het minimumloon in de volgende kabinetsperiode, de VVD “maar een andere coalitiepartner moet gaan zoeken”. Kok koos na de wekelijkse ministerraad een beduidend gematigder positie. “Ook bij zo'n meningsverschil moet je toch proberen nader tot elkaar te komen”, zei de premier. “In 1994 is dat ook gelukt.”

Vorige week vrijdag besloot het kabinet, na langslepende politieke onderhandelingen binnen de coalitie, voor werkgevers de mogelijkheid te openen om personeel minder te betalen dan het minimumloon. De maatregel, die niet geldt voor werkende kostwinners en alleenstaande moeders, moet met name laag opgeleide, langdurig werklozen aan de slag helpen.

Daags na het kabinetscompromis maakte VVD-leider Bolkestein duidelijk dat als de vorige week overeengekomen plannen met het minimumloon niet werken en de werkloosheid onder laagopgeleiden niet wordt teruggebracht, hij dan alsnog afschaffing van het minimumloon zal bepleiten. Het verschil dat dan ontstaat tussen het daadwerkelijk uitbetaalde loon en het sociaal minimum, wil de VVD door de overheid laten aanvullen; een zelfde soort oplossing als eerder door een CDA-denktank onder leiding van oud-minister F. Andriessen werd bepleit. De meerderheid van het CDA-kader wees dat plan overigens af.

In 1994 was de VVD nog voor afschaffing van het minimumloon zonder meer, zonder een aanvulling van de overheid tot het sociaal minimum. H. van Hoof, woordvoerder sociale zekerheid van de VVD, heeft bij diverse gelegenheden duidelijk gemaakt dat de VVD, in tegenstelling tot 1994, het sociaal mimimum niet wil verlagen, maar op het huidige peil wil houden.

Niettemin zei premier Kok gisteren dat wat Bolkestein begin deze week zei niet echt nieuw is en overeenkomt met het verkiezingsprogramma van de VVD uit 1994. Hij noemde voorstellen voor verlaging dan wel afschaffing van het minimumloon “gevaarlijk”, omdat “in de publieke opinie zou kunnen insluipen dat als je met werken minder overhoudt dan met een uitkering, dat dan die uitkering ook maar omlaag moet”. Toch wilde hij “geen enkele partij die verlaging van het minimumloon voorstelt, betichten uit te zijn op verlaging van het sociaal minimum”. Kok en de PvdA willen het minimumloon laten voortbestaan en de werkloosheid onder laag opgeleiden terugdringen door de werkgeverslasten op laagbetaalde arbeid verder te verlagen.