Extra geld voor huursubsidie

DEN HAAG, 1 FEBR. Met 50 miljoen gulden extra per jaar wil het kabinet tegemoetkomen aan de wensen van de regeringsfracties PvdA, D66 en VVD voor aanpassing van de huursubsidie. Daartoe heeft het kabinet gisteren besloten. De extra subsidie is volgens de partijen nodig om de positie van minima, alleenstaanden en gehandicapten te verbeteren.