Burgemeester wil verzet tegen Betuwelijn staken

ELST, 1 FEBR. De gemeente Elst mag blij zijn met de uitspraak van de Raad van State dat er een nieuw ontwerp moet komen voor de aansluiting van de Betuwelijn op het bestaande spoor bij de gemeente. Dat zegt burgemeester Galama van Elst. “Ik zal de gemeenteraad adviseren het verzet tegen de aanleg van de Betuwelijn nu te staken. Dit is naar mijn opvatting voor ons het maximaal haalbare.”

De Raad van State verklaarde afgelopen donderdag 151 van de 173 beroepszaken tegen de aanleg van de Betuwelijn geheel ongegrond en de overige 22 gedeeltelijk, maar was wel van mening dat het aanlegbesluit - de zogeheten planologische kernbeslissing (PKB) - voor de aansluiting bij Elst gewijzigd moet worden. Dat nieuwe ontwerp was evenwel al opgenomen in het tracébesluit, zoals dat begin december vorig jaar door de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat werd vastgesteld. Daarin is de grote ongelijkvloerse aansluiting op de bestaande spoorlijn Arnhem-Nijmegen - de zogeheten oortjes van Elst - al veranderd in een gelijkvloerse verbinding. De verandering bij Elst was al in juni 1995 een feit, toen in de Tweede Kamer bij motie werd bepaald dat er bij de gemeente vanwege de overlast geen ongelijkvloerse bogen mochten komen.

Concreet verandert er dus niets voor Elst. Toch is burgemeester Galama blij met de uitspraak van de Raad van State, zo zegt hij, omdat op deze manier het heel erg moeilijk wordt ook de zogeheten Noordtak via Elst te laten lopen. Er wordt al lange tijd gesproken over een aftakking van de Betuwelijn naar het Noord- en Oosteuropese achterland via Arnhem en Oldenzaal.

Het tracébesluit herstelde weliswaar de gelijkvloerse verbinding in Elst, maar liet wel de mogelijkheid open later een besluit te nemen over de aftakking bij Elst op basis van dezelfde PKB. Dat is nu door de Raad van State onmogelijk gemaakt, zegt Galama. “En belangrijk voor ons is dat de Raad van State daarmee zegt dat de PKB voor de Betuwelijn een andere is dan de PKB voor de Noordtak. Het kabinet kan niet meer zomaar besluiten tot een aftakking. Wil men de Noordtak via Elst, dan zal dat opnieuw in procedure moeten worden gebracht.”

Galama wordt in zijn opvatting gesteund door de provincie Gelderland. “In zekere zin is de uitspraak van de Raad van State er eentje in de categorie 'mosterd na de maaltijd'. Maar voor de Noord-verbinding is de uitspraak zeker essentieel. Als het kabinet een noord-oostverbinding wil, dan kan dat alleen aan de hand van een controleerbare procedure. Dat besluit kan niet zomaar op een vrijdagmiddag genomen worden”, zo zegt een provinciewoordvoerder.

De burgemeester van Elst zal de gemeenteraad nu adviseren de bezwaren tegen de aanleg van de Betuwelijn in te trekken. Galama wil eigenlijk alleen nog weten hoeveel treinen er 's nachts over de lijn zullen rijden. Komende dinsdag spreekt hij met de fractievoorzitters. Dan ook is duidelijk in hoeverre Elst de bezwaren tegen het tracébesluit zal intrekken.