Ramsj

John Reed (ed.): Rare record price guide 1995. Paperback; Record Collector 1994, van ƒ 54,90 voor ƒ 19,95. Van Stockum Boekverkopers Leiden.

Meer dan 75.000 singles, e.p's en l.p's zijn ondergebracht in deze gids die vijfenveertig jaar bestrijkt van populaire muziek (van jazz tot pop). De marktwaarde - uitgedrukt in Engelse ponden - kan flink oplopen, vooral als het gaat om werk uit de duistere beginperiode van een later bekend geworden artiest of band. De single bijvoorbeeld die David Bowie in 1964 samen met The King Bees maakte, staat genoteerd voor vierduizend pond. Een boek om uren in te bladeren (en af en toe een gulzige blik te werpen in je eigen stoffige collectie).