Geen ijdelheid,geen vlees

Twee proeven van de Nieuwe Bijbelvertaling, afgezet tegen een aantal andere belangrijke binnen- en buitenlandse vertalingen. (Prot = protestants, RK = katholiek)

Prediker 1:2 Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is maar leegte. Nieuwe Bijbelvertaling (RK en Prot)

IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Statenvertaling 1637 (ed.1940) (Prot)

IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid. Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (Prot)

IJl en ijdel, zegt Prediker, ijl en ijdel, alles is ijdel. Willibrordvertaling, geheel herziene uitgave 1995 (RK)

IJl en vluchtig, zonder zin, nutteloos is alles, zegt hij. Volkomen zinloos is het leven. Groot Nieuws Bijbel. Vertaling in de omgangstaal, herziene editie 1996 (RK en Prot)

Vanité des vanités, dit Qohéleth, vanité des vanités, tout est vanité. Traduction Oecuménique de la Bible, nouvelle édition revue 1992

Vanity of vanities, says the Teacher, vanity of vanities! All is vanity. The New Revised Standard Version 1989 (RK en Prot)

Utter futility! - said Koheleth - Utter futility! All is Futile! The New Jewish Publication Society Translation 1985

Völlig sinnlos ist alles, war die Erkentnis des Philosophen, völlig sinnlos. Die Bibel in heutigem Deutsch. Die Gute Nachricht 1982 (RK en Prot)

Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet, Windhauch, Windhauch, das is alles Windhauch. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 1980 (RK en Prot)

Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Biblia Sacra Juxta Vulgatam Clementinam 1592 (ed.1927) (RK)

Paulus' brief aan de Galaten 2:20

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgeleverd. Nieuwe Bijbelvertaling (RK en Prot)

... en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft en zichzelven voor mij overgegeven heeft. Statenvertaling 1637 (ed.1940) (Prot)

En voorzover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. Nederlands Bijbelgenootschap 1951 (Prot)

Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Willibrordvertaling, geheel herziene uitgave 1995 (RK)

Mijn huidige aardse bestaan leid ik in geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Groot Nieuws Bijbel. Vertaling in de omgangstaal, herziene editie 1996 (RK en Prot)

Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Traduction Oecuménique de la Bible, nouvelle édition revue 1992

And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. The New Revised Standard Version 1989 (RK en Prot)

The life that I am now living, subject to the limitation of human nature, I am living in faith, faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. The New Jerusalem Bible 1985 (RK)

Sofern ich noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich seine Liebe erwiesen und seine Leben für mich gegeben hat. Die Bibel in heutigem Deutsch. Die Gute Nachricht 1982 (RK en Prot)

Quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me et tradidit semetipsum pro me. Biblia Sacra Juxta Vulgatam Clementinam 1592 (ed.1927) (RK)