Politie valt binnen bij stadsdeelraad

AMSTERDAM, 18 DEC. De Amsterdamse politie heeft gistermiddag een inval gedaan in het stadsdeelkantoor in Amsterdam-Zuidoost en een deel van de administratie in beslag genomen. De politie verdenkt een ambtenaar van de afdeling Aanbestedingen en Bouwprojecten in dit stadsdeel van corruptie.

In de woning van de ambtenaar en bij één bouwbedrijf, dat mogelijk bij de corruptie betrokken zou zijn, is eveneens huiszoeking verricht. Hangende het onderzoek is de ambtenaar de toegang tot zijn werkplek ontzegd. Dat heeft een woordvoerder van de politie desgevraagd gezegd.

Stadsdeelvoorzitter R.P. Janssen spreekt tegen dat het om een inval gaat. “Wij hebben zelf aangifte gedaan van een vermoeden van een strafbaar feit, ik was zelf al maanden op de hoogte.” Hij wilde niet ingaan op de aard van de feiten die worden onderzocht.

In Zuidoost wordt op grote schaal gebouwd en gerenoveerd. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, lopen in de honderden miljoenen. Tot het vernieuwingsplan werd in 1992 besloten.

Het stadsdeel moet al jaren kritiek pareren op het financiële reilen en zeilen in Zuidoost. Pas nu is de jaarrekening over 1994 door de Gemeentelijke Accountantsdienst goedgekeurd en ligt die van 1995 ter goedkeuring voor. Het is gebruik dat jaarrekeningen in het voorjaar worden (goed)gekeurd.

Anderhalf jaar geleden besloot de toenmalige Amsterdamse wethouder van Financiën, F. de Grave, dat eens per drie maanden ambtelijk overleg moest plaatshebben met het stadsdeel om de deugdelijkheid van de administratie te waarborgen. Zodoende zouden jaarrekeningen op tijd kunnen worden overlegd. Deze maatregel geldt nog steeds.