Eerste aanzet tot snelle brigade VN

KOPENHAGEN, 16 DEC. Zeven landen, waaronder Nederland, hebben gisteren in Denemarken een eerste stap gezet op weg naar de vorming van een multi-nationale VN-brigade die snel moet kunnen ingrijpen bij rampen en beginnende conflicten. De landen ondertekenden een intentieverklaring waarin staat dat de brigade op 1 januari 1999 inzetbaar moet zijn. Voor Nederland zette minister Voorhoeve (Defensie) zijn handtekening.

De nieuw op te richten brigade, die 4.000 man zal tellen, komt onder bevel te staan van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De nationale regeringen behouden wel het recht om deelname te weigeren. De brigade moet in crisissituaties binnen dertig dagen inzetbaar zijn. Aanvankelijk zullen de participerende landen zelf voor hun aandeel in de brigade betalen, maar in de toekomst zouden de VN de kosten moeten dragen. De dertig man sterke staf zal per april volgend jaar worden gestationeerd in H⊘velte, ten noorden van Kopenhagen.

Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken pleitte twee jaar geleden in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor een snelle VN-brigade. Aanleiding was de genocide van 1994 in Rwanda, die volgens Van Mierlo mogelijk had kunnen worden voorkomen met snel militair ingrijpen door de VN. Doorgaans komen VN-operaties echter zeer traag op gang door logistieke problemen en een tekort aan beschikbare troepen.

Naast Denemarken en Nederland nemen Canada, Noorwegen, Polen, Zweden en Oostenrijk deel aan het project. Afgevaardigden van Tsjechië, Finland en Ierland waren bij het overleg aanwezig als waarnemers. Volgens een woordvoerder van het Deense ministerie van Defensie hebben de deelnemende landen zich in het verleden altijd actief opgesteld bij VN-acties. Landen als Groot-Brittannië en Frankrijk zouden niet deelnemen omdat zij door hun grotere omvang geen samenwerkende brigade nodig zouden hebben.

De militaire staf van de brigade zal voorlopig onder leiding staan van de Deense generaal Finn Saermark-Thomsen, die eerder al de leiding had over de VN-operatie in Macedonië. Er zullen twee hoge Nederlandse stafofficieren in Denemarken worden gestationeerd.