Ramsj

Hans Sachs: Het jochie Caligula. Ingenaaid, Boom 1988, van ƒ 24,50 voor ƒ 9,90. Steven Sterk.

Deeltje uit de aardige serie Psychoanalytische Cahiers. De studie van Sachs (uit 1930) richt zich op het treurige leven van Caligula: als kind verwend en vertroeteld in de legerplaatsen van zijn vader Germanicus, later door zijn oudoom Tiberius 'stelselmatig van zijn eigenwaarde beroofd', en ten slotte - tijdens zijn schrikbewind als Romeinse keizer (van 37 tot 41 na Christus) - uitgegroeid tot 'een man zonder Ik', gedreven door psychotische wanen. Ook andere delen uit de serie liggen voor ƒ 9,90 bij Steven Sterk: De Don Juan-figuur van Otto Rank (uit 1924), Psychoanalyse van het vuur van Gaston Bachelard (1938) en Schopenhauer van Eduard Hitschmann (1912).