THE ECONOMIST

In bepaalde opzichten ziet het er met de vrijhandel in de wereld helemaal niet beroerd uit, aldus The Economist, dat het omslagartikel wijdt aan de eerste topconferentie van de wereldhandelsorganisatie WTO die deze week in Singapore plaatsheeft. Bemoedigend noemt het blad bijvoorbeeld de toenemende reikwijdte van handelsafspraken en het strikter wordende toezicht op de naleving ervan.

Maar daar staan andere ontwikkelingen tegenover die zorgen baren over verdergaande liberalisering van de wereldhandel. Het blad noemt er vier: de belemmering van de handel in landbouwprodukten en informatietechnologie, de houding van China dat geen WTO-lid is, het hanteren van sociale criteria in de handelspolitiek en de opkomst van regionale handelsovereenkomsten. Vooral deze laatste trend zou een regelrechte bedreiging voor wereldwijde vrijhandel vormen, omdat ze gemakkelijk kan verkeren in regionale protectie. In een commentaar over deze kwestie schrijft The Economist dat de regeringen in Singapore een uitgelezen kans hebben om de dreiging van regionalisme af te wenden. Als die kans deze week wordt gegrepen, maakt de WTO een uitstekende start, aldus het blad.