Doordacht

De gemeente Ede zegt een doordacht natuur- en milieubeleid te voeren, waar voorop staat dat groei en bedrijvigheid niet ten koste mogen gaan van natuur en landschap. Ook in NRC HANDELSBLAD van 27 november werd het groene beleid van de gemeente Ede nog eens benadrukt.

Is dit te rijmen met: het bouwen van een wijk op een eeuwenoud landgoed, dat daardoor verminkt wordt? Met het platwalsen van cultuurhistorie, met het opzijschuiven van eeuwenoude ecologische verbindingszones, met het doen verdrijven van zeldzame planten en fouragegebieden van heel veel dieren, waaronder dassen en een bijzondere kolonie vleermuizen? En is dit te rijmen met het ontstaan van een groot gevaar voor verdroging van de Veluwse bomen? Er is maar één conclusie: de PR-campagne van de gemeente Ede is niet meer dan een dun laagje groene vernis!