Fiscus Italië massaal ontdoken

ROME, 4 DEC. Als de Italianen zelfs maar een klein beetje minder de belasting zouden ontduiken, zou het land fluitend naar Brussel kunnen gaan met zijn staatshuishoudboekje.

Elk jaar wordt er voor naar schatting 250 biljoen lire, ongeveer 275 miljard gulden, aan belastingen en premies ontdoken. Dat is twintig keer zoveel als de speciale Eurobelasting waarmee het kabinet een noodsprong waagt naar de Economische en Monetaire Unie.

De schatting staat in een lijvig rapport dat de belastingdienst gisteren heeft gepresenteerd. Zelfstandigen en mensen in de vrije beroepen zijn de grootste ontduikers. Volgens het rapport slagen die er gemiddeld in niet meer dan 35 procent te betalen van wat zij eigenlijk verschuldigd zijn aan de fiscus.

Een vijfde van die 250 biljoen lire is ontdoken btw, de rest zijn belastingen en premies. Vijf procent minder ontduiking van de inkomstenbelasting en de omstreden Eurobelasting is helemaal niet meer nodig, zei vakbondsleider Adriano Musi op het congres van de vakfederatie UIL waarop het rapport openbaar werd gemaakt.

Die plaats was met opzet gekozen. De vakbonden pleiten al jaren voor meer strijd tegen de massale belastingontduiking.

Hun leden betalen bijna allemaal loonbelasting, die automatisch wordt ingehouden. Het zijn de zelfstandigen en de bedrijven die de fiscus het nakijken geven.

In een eerdere studie heeft het Internationaal Monetair Fonds geschat dat vijftien procent van het bruto nationaal produkt in Italië buiten zicht van de fiscus blijft. Het gemiddelde voor andere Europese landen is 2,3 procent.