CTSV wil ook toezicht houden op Bijstandswet

DEN HAAG, 3 DEC. Het CTSV moet ook toezicht gaan houden op de uitvoering van de bijstandsuitkering. Dat heeft het interim-bestuur van het College van Toezicht Sociale Zekerheid gisteren voorgesteld. Het college houdt nu toezicht op de uitvoering van sociale verzekeringen zoals de WW en de WAO en voorzieningen als de kinderbijslag en de AOW.

Interim-bestuurders W. Etty en A. Geurtsen deden het voorstel bij de presentatie van het nieuwe CTSV-bestuur bestaande uit voorzitter W. Scherpenhuijsen Rom en de leden O. Fles en P. Visser. Alledrie zullen de bestuursfunctie part-time vervullen.

Scherpenhuijsen Rom vergelijkt zijn positie met die van gedelegeerd commissaris “die bij ontstentenis van de directie bestuurt”. Hij is bereid om eventueel conflicterende nevenfuncties op te geven, zo verklaarde hij gisteren. Het gaat met name om commissariaten in het bedrijfsleven en het bestuurslidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. De nieuwe voorzitter acht zichzelf “prima in staat om dingen uit elkaar te houden”.

Volgens De Grave speelde de partijkleur van de nieuwe bestuurders geen rol bij de benoemingen. Van twee bestuursleden kende hij zelfs niet de politieke achtergrond. Desgevraagd zei Scherpenhuijsen Rom lid te zijn van twee politieke partijen (CDA en VVD). Visser is lid van het CDA en Fles is jarenlang PvdA-wethouder geweest.

De invoering van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen, die de positie van het CTSV regelt, wordt twee maanden uitgesteld tot 1 maart volgend jaar. De Eerste Kamer ziet geen kans het wetsvoorstel nog dit jaar te behandelen. De wet regelt ook de versoepeling van de herkeuring van oudere WAO'ers, waarop vooral de PvdA heeft aangedrongen in de Tweede Kamer. Die versoepeling gaat wel op 1 januari aanstaande in voor mensen die op 1 augustus 1993 tussen de 45 en 50 jaar oud waren.

Ook de invoering van de 'Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid' wordt uitgesteld voor de sociale diensten. Met deze wet wordt beoogd uitkeringsfraude te bestraffen met een boete of een maatregel als het intrekken van de uitkering. Op 1 augustus ging de wet in voor uitvoerders van de sociale verzekering zoals de WW en Ziektewet. Minister Melkert (Sociale Zaken) maakte gisteren bekend dat de invoering van deze wet voor sociale diensten met zes maanden wordt uitgesteld tot 1 juli 1997.

De uitvoerders van de bijstand hebben problemen met de invoering van de nieuwe bijstandswet en uitten forse kritiek op de boeten-wet die hen met een grotere werkdruk op zou zadelen. De gemeenten krijgen eenmalig 17,7 miljoen gulden voor de invoering en per jaar 7 miljoen voor de uitvoering van de wet.