Volgend jaar weer troepen naar Bosnië

DEN HAAG, 30 NOV. Nederland zal met ongeveer 1.350 militairen deelnemen aan de nieuwe vredesmacht van de NAVO - SFOR genaamd - die volgend jaar de vrede in het voormalige Joegoslavië moet blijven bewaken.

Dat schrijven de ministers Voorhoeve (Defensie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

De troepen zullen onder Brits commando staan. De meeste militairen, ongeveer 1.200, zullen in Centraal-Bosnië worden gestationeerd. De overigen worden gestationeerd op diverse hoofdkwartieren (in Bosnië-Herzegovina en Italië), die zijn belast met de leiding van de nieuwe vredesmacht.

Op dit moment zijn circa 2.000 Nederlandse militairen in het voormalige Joegoslavië aanwezig. Hun mandaat loopt af op 20 december. De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met de nieuwe bijdrage, die zo'n 130 miljoen gulden op jaarbasis gaat kosten. Het nieuwe aanbod geldt voor 18 maanden.

De nieuwe troepenzending betreft onder meer een gemechaniseerd bataljon, een mortieropsporingsradarbatterij, het reeds bij IFOR ingedeelde F-16 detachement en aanvullend stafpersoneel. Wanneer de situatie in Bosnië-Herzegovina snel verslechtert, kan de NAVO ook een beroep doen op Nederlandse reserve-eenheden.