Transgene soja

De recente commotie over transgene soja berust vrijwel geheel op onjuiste berichtgeving door de milieubeweging. Rob Biersma sluit zich hierbij aan met 'Gemanipuleerde soja is nog maar het begin van de plaag' (23 november). Biersma vindt het een beklemmende gedachte dat vreemde genen uit transgene gewassen definitief een eind gaan maken aan de wilde natuur. Een onheilsfantasie, die op geen enkele manier wetenschappelijk wordt onderbouwd.

Biersma denkt dat, door overdracht van resistenties tegen insecten en schimmels, transgene wilde planten ontstaan die ecosystemen gaan verstoren. Dat is om de volgende redenen onwaarschijnlijk. 1. De nieuwe genen kunnen slechts bij enkele gewassen overgaan naar wilde verwanten; bij de meeste gewassen, waaronder soja, gebeurt dat niet. 2. Insecten en schimmels spelen in de natuurlijke plantenpopulaties nauwelijks een regulerende rol, grootschalige aantasting is gekoppeld aan monocultures. Het is daarom niet aannemelijk dat de resistentiegenen een selectief voordeel zullen hebben en tot concurrentievoordeel zullen leiden. Dit wordt bevestigd door het feit dat in de klassieke plantenveredeling op grote schaal resistentiegenen uit exotische verwanten zijn ingebouwd zonder dat er problemen in de natuur ontstonden.

Verder onderschrijft Biersma de veronderstelling van de milieubeweging dat transgene gewassen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarbij wordt het voorbeeld aangehaald van een andere transgene soja waar een gen voor een allergeen eiwit uit de paranoot was ingebracht. Het eiwit van deze soja leidde tot allergische reacties door het overgebrachte gen, niet door de techniek van transgenese!

De hele problematiek rond genetische modificatie werd onlangs kernachtig samengevat in een stelling bij het proefschrift van M.L. Jansen (TU, Delft) luidende: “Het gevaar van genetische modificatie schuilt niet zozeer in de genetische modificatie zelf, als wel in protestgroepen en de media die wel in staat zijn van een mug een olifant te maken.”

    • Dr. P. Miedema