Rechercheteam gezamenlijk met Antillen en Aruba

DEN HAAG, 30 NOV. Nederland, Aruba en de Antillen zullen een gezamelijk recherche-team instellen voor de bestrijding van de internationale criminaliteit. Dit bleek gisteren na afloop van de rijksministerraad, waarin de Nederlandse, Arubaanse en Antillaanse regering vertegenwoordigd zijn.

Het rechercheteam zal zijn hoofdzetel krijgen op de Nederlandse Antillen of op Aruba. De ministers van Justitie van de drie rijksdelen zullen bij het volgende zogeheten tripartite overleg, in april 1997, beslissen over de precieze uitwerking van het voornemen.

De rijksministerraad heeft besloten om geen gemeenschappelijke procureur-generaal voor Aruba en de Antillen aan te stellen, zoals wel werd bepleit door een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister van Justitie De Ruiter. Volgens de rijksministerraad kan de onafhankelijke positie van de procureur-generaal ook gewaarborgd worden door aanvullingen op al bestaande regelingen. Zo zal eenduidig worden vastgelegd dat de procureur-generaal aanwijzingen van de minister van Justitie in individuele zaken kan voorleggen aan het Gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Minister Voorhoeve (Antilliaanse Zaken) bestreed gisteren tijdens een persconferentie dat het hier om een politiek compromis ging.

De Arubaanse regering zal de politietop op het eiland vervangen, zoals de commissie-De Ruiter heeft aanbevolen. Het gaat daarbij om een regeling waarbij de betrokken functionarissen vrijwillig zullen vertrekken. Volgens de Arubaanse premier Eman is het niet waarschijnlijk dat zij een andere functie binnen de politie krijgen.

De Arubaanse Rekenkamer zal een aantal overheidsbestedingsprojecten gaan onderzoeken die in opspraak zijn geraakt. Zij zal daarbij de hulp inschakelen van de Algemene Rekenkamer in Nederland. Zowel minister Voorhoeve als premier Eman benadrukte gisteravond dat het overleg tussen de rijksdelen in een goede sfeer was verlopen. Niettemin haalde Eman gisteren fel uit naar Nederland in het televisieprogramma Middageditie. Gevraagd of Nederland een grotere 'narco-staat' is dan Aruba, antwoordde hij: “Ruim. Niet alleen relatief groter, maar ook absoluut echt absurd veel groter.”

Eerder uitten de fractievoorzitters van de grote partijen tijdens een werkbezoek aan Aruba scherpe kritiek op het democatisch functioneren van het eilandbestuur en de rechtshandhaving op het eiland. Eman heeft woensdag een ontmoeting met de fractieleiders.