Prioriteit voor kennis en milieu

DEN HAAG, 30 NOV. Nederland moet zich ontwikkelen van distributieland tot hoogwaardige kenniseconomie, 'van mainport tot brainport'. Daarvoor moet flink geïnvesteerd worden in het onderwijs. De leerplicht moet gelden van het tweede tot achttiende levensjaar, in plaats van het vierde tot het zestiende.

Dit schrijven een twintigtal jonge PvdA'ers in het pamflet Niet nix: ideeën voor de Partij van de Arbeid, dat maandag wordt aangeboden aan kanidaat-partijvoorzitter K. Adelmund. Het pamflet is een initiatief van L. Booij en E. van Bruggen, coördinators jongerenprojecten van de partij. De auteurs zijn allen deelnemers aan de PvdA-jongerenwerkgroepen, waarin thema's als milieu, economie en cultuur worden behandeld. De schrijver Ronald Giphart leidt het pamflet in.

De scheiding tussen hogeschool en universiteit moet worden losgelaten. Bovendien moeten 'dossier-diploma's' worden ingesteld, waarop studieresultaten worden bijgehouden. Studenten bepalen dan zelf wanneer ze stoppen met studeren en wanneer ze verder willen gaan.

Ten aanzien van het milieu pleiten de auteurs ervoor dat het belastingstelsel wordt 'geëcologiseerd'. Voor elke hectare beton moet een nieuwe hectare natuur worden aangelegd. Vliegtickets moeten fors duurder worden.

De jonge PvdA'ers pleiten er verder voor dat bij PvdA-partijcongressen de leden rechtstreeks hun vertegenwoordigers moeten kunnen kiezen. Daarnaast moet er een halfjaarlijkse peiling van de leden komen die als zwaarwegend advies wordt meegegeven aan de volksvertegenwoordigers van de partij.