Pensioenen

Columnist Bomhoff pleit voor een beleggingsbeleid met meer variëteit voor pensioenverzekeringen (NRC HANDELSBLAD, 18 november).

Behalve een rij amerikanismen worden geen feiten aangevoerd. Wel wordt gesteld dat variatie geremd wordt door de verzekeringskamer. Op basis van gegevens van het CBS is het gemiddeld rendement van pensioenverzekeringen over 1984-1985: 6,3 procent. Het ABP en het PGGM hebben 8 procent rendement en zijn samen goed voor 48 tot 42 procent van het balanstotaal.

Bij het PGGM is een beleid gevoerd met veel uitschieters naar boven en naar beneden. In 1994 een begroting van 3 miljard interest en een resultaat van 5 miljoen verlies. Het bestuur heeft zo gekozen voor korte-termijnplanning met vermindering van risico's bij uitkering. Deelnemers en gepensioneerden betalen het gelag.

De Verzekeringskamer heeft de wettelijke en morele plicht toe te zien op een goed beleggingsbeleid, een beleid met een lange-termijnrendement lager dan 8 procent is maatschapelijk onacceptabel. Sturend toezien is gewenst in het belang van deelnemers en gepensioneerden.

    • Drs. Bote G. Bruinsma