Ombudsman krijgt plaats in Grondwet

DEN HAAG, 30 NOV. De Nationale Ombudsman krijgt een plaats in de Grondwet. Daartoe heeft de ministerraad gisteren besloten. Volgens het kabinet heeft de ombudsman zich in het Nederlands maatschappelijk en staatkundig leven een eigen plaats verworven te midden van andere hoge colleges van staat.

Het kabinet wil nu de Nationale Ombudsman, evenals de Raad van State en de Algemene Rekenkamer, opnemen in hoofdstuk 4 van de Grondwet. Bovendien moet grondwettelijk komen vast te staan dat het ambt van Nationale Ombudsman niet verenigbaar is met het lidmaatschap van de Tweede Kamer.