Kritiek NZf op PvdA-rapport

DEN HAAG, 30 NOV. De Nederlandse Zorgfederatie (NZf) vindt dat PvdA'er Oudkerk de plank mis slaat met zijn conclusies in het rapport over de interne bedrijfsvoering van zorginstellingen. Het Kamerlid concludeert dat instellingen 400 miljoen gulden kunnen besparen op de facilitaire inkoop. De NZf zegt dat Oudkerk niet op de hoogte is van wat de instellingen de laatste jaren hebben gedaan. Zij verwijten hem een te beperkte blik door voor zijn rapport slechts zes instellingen te ondervragen.