Honderden miljoenen schade door Franse staking

ROTTERDAM, 30 NOV. Veel Franse vrachtautochauffeurs zijn de afgelopen nacht en vanochtend na een staking van twaalf dagen opgelucht huiswaarts gekeerd. De truckers beëindigden gisteren hun staking en ontruimden de bijna 250 wegblokkades, nadat ze naar eigen zeggen voor 95 procent hun gelijk hadden gekregen in hun gevecht met de werkgevers.

Sommigen vierden de 'overwinning' met champagne. De eerste grote blokkade die werd opgeruimd, was op de toegangsweg naar de Kanaaltunnel bij Calais. Het slechte weer heeft ongetwijfeld geholpen om de truckers meer toegevend te maken dan de afgelopen week.

Met vijf deelakkoorden over onder meer de ziekte-uitkeringen, vervroegd pensioen en een éénmalige bonus van 1000 gulden zijn de chauffeurs redelijk tevredengesteld.

Maar een van de belangrijkste eisen, een verhoging van het basisiloon met 23 procent, is niet ingewilligd. Een oplossing van dat geschil met de werkgevers lijkt nog onzeker. Vakbonden en chauffeurs vertrouwen nu op de regering, die heeft beloofd binnen binnen twee weken per decreet een aantal beloningskwesties te regelen. Dat decreet moet volgens de bonden in elk geval tegemoetkomen aan hun eis dat de chauffeurs volledig worden betaald voor de uren die aan laden, lossen en wachten besteden. De bonden zeggen dat de werktijden vaak de 200 uur per maand overschrijden, waarvan een behoorlijk deel niet wordt betaald.

Twee van de vijf Franse transportbonden verklaarden gisteravond nog dat de salarissen een moeilijk punt blijven, maar de bonden lieten het aan de chauffeurs zelf over of ze de staking zouden beëindigen. De Franse premier Juppé gooide olie op de golven met zijn mededeling dat gisteren “een evenwichtspunt” was bereikt in de onderhandelingen en dat “de inspanningen van alle partijen (...) met succes zijn bekroond”.

De truckerstaking heeft de Europese transportsector en de voedingsmiddelenindustrie met een schade van honderden miljoenen guldens opgezadeld. De Nederlandse verladersorganisatie EVO raamt de schade voor haar leden alleen al op 60 miljoen gulden, en de de transportorganisatie Transport en Logisiek Nederland (TLN) kwam met een schatting van 40 miljoen aan schade. TLN toonde zich bezorgd over de talloze Nederlandse chauffeurs die zonder brandstof langs de wegen staan en pas in de loop van het weekeinde naar huis kunnen. Woensdag heeft een delegatie van TLN een gesprek met minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat over de problemen in de transportsector. Jorritsma kondigde eerder deze week aan in Europees verband actie te willen bepleiten om de schade van stakingen te beperken.

De Vervoersbond FNV pleitte gisteren voor doorbetaling van de overuren die Nederlandse chauffeurs tijdens de Franse staking hebben gemaakt.

De organisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft grote problemen met het strikte verbod voor vrachtvervoer in Frankrijk op zondag dat in de onderhandelingen is overeengekomen, vooral in verband met het transport van voedingsmiddelen. Tot nu toe mochten buitenlandse vrachtauto's die bederfelijke waar aan boord hebben, of als ze op weg zijn naar huis, wel op de Franse snelwegen rijden.

De verladersorganisatie EVO heeft staatssecretaris Vermeend (Financiën) gewezen op de dreigende faillissementen voor transport- en exportbedrijven ten gevolge van de Franse blokkades. Vermeend heeft gisteren toegezegd dat de fiscus soepel zal zijn voor de getroffen ondernemers.

Ook zal de staatssecretaris met de douanediensten overleggen om te voorkomen dat chauffeurs die 'rode dieselolie' hebben getankt, een boete zouden krijgen. Deze brandstof met een lage accijns is bestemd voor landbouwtractoren en was hier en daar op het Franse platteland nog verkrijgbaar.